Miért érdemes eljönni?

 

Tanulj a Debreceni Egyetem Fizikai Intézetében!

 

 

A Fizikai Intézet két alapszakot, Fizika BSc és Villamosmérnök BSc szakot kínál a hallgatóinak. Az intézet gondozza a Fizika tanárképzést, és a Környezettudományi BSc fizika valamint a Mérnökinformatikus BSc méréstechnika szakirányát is. A Fizikai Intézet nagyon fontos partner intézménye a néhány lépésre található MTA Atommagkutató Intézet (ATOMKI), amely a képzési programokban, a kutatómunkában és az egyetem utáni elhelyezkedésben is számos lehetőséget kínál az érdeklődő hallgatóinknak.

 

A nyílt nap keretében bemutatjuk a két alapszakunk képzésének főbb jellemzőit, a specializáció lehetséges irányait és azt, hogy milyen ismeretekre tesz szert egy fizikus, vagy villamosmérnök hallgató a képzés során. Megismerheted MSc-s- szakjainkat is, a fizikus, fizika tanári és az anyagtudományi szakokat.

 

A Fizikai Intézetben és az ATOMKI-ban számos kutatócsoport és tudományos műhely működik, amelyek nemzetközi hírű tudományos és technológiai kutatásokat végeznek a képzési programokhoz kapcsolódó szakterületeken. Érdeklődő diákjainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy akár már tanulmányaik elején bekapcsolódjanak a kutatómunkába, kiaknázzák kreativitásukat, megvalósítsák innovatív ötleteiket. Ebben segítenek a fizikai intézet szomszédságában található az Atommagkutató Intézet munkatársai is. Kutató diákjaink évek óta jelentős sikereket érnek el az országos és nemzetközi tudományos diákköri konferenciákon. A közelmúlt legérdekesebb eredményeit a kutató diákok mutatják be.

 

A fizikus és villamosmérnök hallgatók öntevékeny csoportja a Debreceni Összefogás a Fizikáért (DÖFI) egyesület. A DÖFI tagjaként kirándulásokon, ismeretterjesztő előadásokon, sportrendezvényeken, vagy akár közös főzésen ismerkedhetsz meg a többi hallgatóval és az oktatókkal. Találkozhatsz a DÖFI szervezőivel, akik bemutatják a hallgatói rendezvényeket.  A program során az érdeklődők megtekinthetik a hallgatói laboratóriumokat, ahol a kurzusokhoz kapcsolódó laborgyakorlatokat végezzük, vagy belehallgathatnak egy-egy előadásba. Lehetőség nyílik a kutató laboratóriumokba való bepillantásra is, ahol megismerheted azokat a világszínvonalú berendezéseinket, amelyek kutatásaink műszeres hátterét biztosítják.

 

 

Debreceni Egyetem

Természettudományi
és Technológiai Kar