University of Debrecen

Department of Theoretical Physics


H-4010 Debrecen, P.O.Box 5, Hungary

E-mail: ferenc.kun@science.unideb.hu

Phone: +36 52 417266 ext. 1388

Web: http://dtp.atomki.hu/~feri

Fax: +36 52 346758

Profile on Google Scholar

Ferenc Kun is professor at the Department of Theoretical Physics (UD). He received his PhD in 1997 and became doctor of the Hungarian Academy of Sciences (DSc) in 2010. As a PhD Student he studied at the Ecole Superieur de la Physique et Chimie Industrielle in Paris, and later on he was postdoc at the Institute of Computational Physics of the University of Stuttgart. His major research field is the physics of complex systems and the statistical physics of fracture and fragmentation phenomena.

TDK, Szakdolgozat, Diplomamunka, és Doktori Témák


Az oldal áttekintést ad a választható kutatási témákról. További információkért forduljanak Kun Ferenc-hez.

Termikus zaj szerepe a törésben

Alkalmazásokban gyakran előfordul, hogy berendezések szerkezeti elemei magas hőmérsékleten kell üzemeljenek. A közelmúltban kísérletek azt is kimutatták, hogy a kőzetek termikusan aktivált öregedése még akár földrengések kialakulásában is szerepet játszhat. Célunk annak megértése, hogy a termikusan aktivált folyamatok hogyan befolyásolják anyagok károsodását és törését.

Előre jelezhető-e a törés?

Konstans, vagy lassan változó terhelésnek kitett heterogén anyagok törése során nagyszámban keletkeznek repedések. Repedések keletkezése és terjedése hang kibocsátással jár, amelyet ma már nagy pontossággal regisztrálni lehet. Célunk annak megértése, hogy az akusztikus zaj és további mérhető jellemzők felhasználásával előre jelezhető-e az, hogy mikor következik be a test katasztrofális törése!

Mágneses kolloidok

A mágneses kolloidok egy mágnesesen passzív folyadékból és benne diszpergált, permanens mágneses momentummal rendelkező részecskékből állnak. Ilyen rendszerben mát külső mágneses tér nélkül is nagyon érdekes mintázatképződési folyamatok zajlanak le. A projekt keretében célunk a mintázatképződés dinamikájának megértése és a keletkezett aggregátumok struktúrájának jellemzése.

Fragmentációs jelenségek

Nagymennyiségű energia hirtelen betáplálásának hatására szilárdtestek hatalmas számú darabra esnek szét. Ilyen fragmentációs jelenségek a természetben ige széles méretskálán előfordulnak (aszteroidák ütközése, vulkánkitörések, fehérjemolekulák feldarabolódása) és számos ipari folyamat alapját képezik (ércfeldolgozás, őrlés). A projekt során fragmentációs folyamatok dinamikáját vizsgáljuk számítógépes szimulációval.
Irányításom alatt született dolgozatok

Doktori dolgozatokOTDK dolgozat
Szakdolgozatok, Diplomamunkák
Jelszó: